انتخاب زمین پروژه

محل قرارگیری زمین پروژه معرف جایگاه منحصر بفرد «منطقه ویژه اقتصادی ری» می باشد

این موقعیت منحصربفرد در سرحد جنوبی پایتخت و مجاورت فرودگاه بین المللی حضرت امام خمینی(ره) با تلاقی محورهای ارتباطی آزاد راه خلیج فارس و جاده قدیم تهران-قم واقع شده است.

احداث استگاه بارانداز اختصاصی منطقه ویژه موجب شده است تا با دسترسی به شبکه سراسری راه آهن ریلی کشور، منطقه ویژه از ارزش افزوده بیشتری برخوردار گردد.