فرم ثبت درخواست واگذاری زمین :

چنانچه متقاضی خرید زمین در منطقه ویژه اقتصادی ری می باشید خواهشمند است نسبت به تکمیل اطلاعات فرم ذیل اقدام فرمایید.
پس از ثبت درخواست واگذاری زمین از سوی متقاضیان، تشکیل پرونده در سامانه واگذاری اراضی منطقه ویژه اقتصادی ری انجام شده و پس از بررسی اولیه درخواست و زمینه فعالیت مورد نظر متقاضی توسط کارشناسان دبیرخانه واگذاری زمین، جهت تکمیل اطلاعات مورد نیاز سامانه با شما تماس خواهند گرفت.