عملیات اجرایی پروژه

در چارچوب قانون “تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی” و بموجب مصوبه هیئت محترم وزیران، «شرکت سرمایه گذاری ری» (سهامی خاص) بعنوان “سازمان مسئول” عهده دار ساخت و کنترل منطقه ویژه اقتصادی ری می باشد.

اجرای این پروژه ملی با احداث زیرساخت ها و راه اندازی فاز پایلوت منطقه ویژه به وسعت 300 هکتار آغاز شده است.

ماموریت ما

اهداف

 • حمایت از فعالیت هاي اقتصادي و روابط تجاري بین المللی
 • ايجاد زيرساخت‌هاي فيزيكي و مديريتي كارآمد
 • تحریک اقتصاد منطقه اي، تولید و پردازش کالا
 • انتقال تکنولوژي، صادرات مواد غیرنفتی، ایجاد مشاغل خلاق

چشم انداز

 • جذب و حمایت از سرمایه گذاري هاي داخلی و خارجی
 • ایجاد گذرگاهی ترانزیتی و ارتباط با کشورهاي خارجی
 • حداكثرسازي بازده منطقه ويژه و سرمايه‌گذاران آن
 • مجموعه نمایشگاهی، دفاتر تجاری، مرکز همایش، مراکز اقامتی

فرصت ها

 • انبارداری، سردخانه داری، حمل و نقل کالا و فعالیت های خدماتی
 • خدمات حرفه ای و پشتیبانی و آموزشی
 • فعالیت های مرتبط با صنایع انرژی های پاک
 • فعالیت های مرتبط با مهندسی، ابزار دقیق و صنایع سبک
عناصر هویتی طرح
فرصت های اقتصادی
قدرت های زمان را بشناسید
سازندگی با کیفیت عالی
کیفیت پاسخگو است

پیشرفت پروژه
22%
مدیریت پروژه

28%
پیاده سازی ساختار نرم افزاری

97%
تهیه طرح جامع

55%
طرح فاز یک منطقه پایلوت

9%
عملیات اجرایی فاز پایلوت

.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}